პოლიტიკური ორთაბრძოლა
" class="sometext">None
">
"> ">" width="728" alt="გამოკითხვა" title="გამოკითხვა" style="margin: 10px; float: left;" />
" data-id="" data-vote="" class="newVote" style=""> ხმის მიცემა
" data-id="" data-vote="" class="newVote" style=""> ხმის მიცემა
">
">
" class="sometext">None
">
"> ">" width="728" alt="გამოკითხვა" title="გამოკითხვა" style="margin: 10px; float: left;" />
" data-id="" data-vote="" class="newVote" style=""> ხმის მიცემა
" data-id="" data-vote="" class="newVote" style=""> ხმის მიცემა
">
">