საიტზე გამოქვეყნებული მასალების გამოყენების პირობები
საზოგადოებრივ პორტალზე "sazogadoeba.ge" გამოქვეყნებული პუბლიკაციები წარმოადგენს აღნიშნული პორტალის ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია კანონმდებლობით.
პუბლიკაციების გამოყენება ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში შესაძლებელია მხოლოდ წყაროს მითითებით.
მასალების გამოქვეყნება წყაროს მითითების გარეშე ფასიანია და რეგულირდება წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით მისამართზე:
თბილისი, პოლიტკოვსკაიას #16
ტელ: (995 32) 277 95 77
ელ. ფოსტა: info@sazogadoeba.ge