საიტით სარგებლობის წესები
 • პორტალზე მასალის განთავსება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს.
 • მასალების ატვირთვა მოხდება მცირე სტილისტური რედაქტირების შემდეგ (თუ ამის საჭიროება იარსებებს) მიღებიდან არა უგვიანეს 2 საათისა.
 • მასალების მიიღება ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: georgianword@gmail.com ან sazogadoeba.ge@gmail.com
 • რედაქცია უფლებას იტოვებს, არ გამოაქვეყნოს სტატიები, რომელიც შეიცავს უცენზურო სიტყვებს და/ან ვინმეს პიროვნული შეურაცხყოფის შემცველ ტექსტს.
 • საიტზე გამოქვეყნებული მასალები გამოხატავენ მხოლოდ ავტორის პირად მოსაზრებებს და რედაქცია პასუხისმგებელი არაა მის შინაარსზე.
 • ნებისმიერ მოქალაქეს უფლება აქვს დატოვოს კომენტარი ნებისმიერ პუბლიკაციასთან დაკავშირებით.
 • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია, წაშალოს უცენზურო სიტყვების და შეურაცხყოფის შემცველი კომენტარები.
 • პორტალზე ბლოგის ან საიტის ლინკის განსათავსებლად, აუცილებელია რეგისტრაცია.
 • რეგისტრირებული მომხმარებლები შეძლებენ განათავსონ საკუთარი ბლოგის (უფასოდ), ან საიტის ლინკი (გარკვეული პირობებით) პორტალზე და მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა საკონკურსო ნომინაციებში, რომელსაც პერიოდულად შესთავაზებს რედაქცია.
 • სარეკლამო მომსახურების სანაცვლოდ (საიტის ბანერის პორტალზე განსათავსებლად), რეგისტრირებული მომხმარებელი ვალდებულებას იღებს, ხელშეკრულების საფუძველზე, წინასწარ განსაზღვრულ თემაზე, მოამზადოს კვირაში 1 (ან მეტი) პუბლიკაცია.
 • რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ მოწოდებული სტატიების განთავსდება მოხდება სარედაქციო ჯგუფის მასალებთან ერთად.